Общо събрание на с.Круша

На 08 май 2012г. се проведе Общо събрание на с.Круша. На него присъстваха кмета на Община Аврен Г-н Емануил Манолов, зам.кметовете Боян Георгиев и Живка Цветкова. Пред жителите на селото Г-н Манолов даде отчет за свършената работа през зимния период и отговори на въпросите на присъстващите относно бъдещото подобряване на инфраструктурата на селото и решаване на социално-битовите проблеми на живущите в селото.
Относно новите придобивки на селото – основния ремонт на сградата на Читалището и изгражданено на Чешмата край селото, Г-н Манолов пое ангажимента Община Аврен да финализира материалната подкрепа до въвеждането им в нормална експлоатация.