90 години от публикуване Указа за преместване на с.Круша на днешното му място

90 години от публикуване Указа за преместване на с.Круша на днешното му място

90 години от публикуване Указа за създаване на с.Круша на днешното му място
12.05.2012г.

На обявения ден за инициативата “Да почистим България за един ден”, с.Круша отпразнува 90 годишнината от публикуване на Указа за преместване на селото с именуването на ЗВЕЗДА от северното полукълбо.

“Да почистим България за един ден”

Сборният пункт за раздаване на торбите и ръкавиците беше в 08.30 часа пред Клуба на пенсионерите. С голям ентусиазъм жителите на селото направиха почистване на пътя към село Круша, вътре в селото и пътеката към река Камчия. Равносметката беше 42 тобри, 30 от раздадените от общината и 12 – допълнителни. Беше почистен и изкосен парка около параклиса на селото, както и бордюрите в централната част на с.Круша.