Почистване на църквата, пътя и гробищата на с.Круша

На 13 октомври жители на с.Круша – Иванка Атанасова, Златка Христова и Ангелина Шопова почистиха църквата в подготовка на тържеството за освещаване иконата, а Тодор Атанасов и Юри Стойков рязаха храстите по пътя в подхода към селото.

На 14 октомври съвестни жители на с.Круша – Ангел Хаджиилиев, Галина Минчева, Недко Минчев, Тодор Харбалиев, Валентина Харбалиева, Димитър Димитров, Петър Петров, Марчо Панайотов, Атанас Михалев, Витали Леви, Съби Събев, и Мария Калчева направиха бригада за почистване на гробищния парк. Въпреки ентусиазма, у тях остана горчивината за отсъствието на много от така наречените крушенци, които останаха равнодушни към това благородно мероприятие.