26 октомври – Димитров ден е !

26 октомври – Димитров ден е !

С пълна маса от именика Димитър Шопов посрещна в пенсионерския клуб жители на селото, които на сладка приказка отбелязоха Димитров ден.