Акция за подпомагане с дрехи на нуждаещи се от с.Круша

Акция за подпомагане с дрехи на нуждаещи се от с.Круша

На 22 и 23 ноември в с.Круша се провежда акция организирана от кметския наместник и преподаватели в Икономическия Университет – Варна за подпомагане с дрехи на нуждаещи се жители от селото.