НикулДен в с.Круша

НикулДен в с.Круша

Пенсионерският клуб в с.Круша традиционно отбеляза Никулден с пълна маса подредена от двамата Николаевци.