Парк, Спортна и Детска площадка в с.Круша !!!

Парк, Спортна и Детска площадка в с.Круша !!!

Втори декември 2012г. бележи началото на създаването на централния парк, спортната и детски площадки в с.Круша. Под зоркия поглед на най-възрастния жител на селото Тодор Костов и кметския наместник, и с финансовата подкрепа на жителя на с.Круша Еди Аветисян, арендатора Атанас Илиев направи първата специална обработка на почвата за бъдещите Парк и площадки в с.Круша. Ранна пролет предстои допълнителна обработка и начало на създаването на три нови придобивки за жителите и гости на с.Круша. През декември – януари ще бъде направени и идейните проекти, които ще се представят в Община Аврен, която в лицето на кмета Емануил Манолов обеща сериозна подкрепа за успешното осъществяване на тези проекти.