Фолклорна група Камчийска лилия на запис

Фолклорна група Камчийска лилия на запис

След записа на ФГ на с.Здравец на 17 ноември, на 01 декември мобилното звукозаписно студио Kru!Sha на Юри Стойков и художествения ръководител на групите – Димитър Стойков, осъществиха записи и на фолклорните групи на с.Китка и с.Круша. Предстои специална допълнителна обработка на записите в софийското студио Drum!Sha под зоркото ухо на един от най-добрите тон-режисьори в страната и представянето на записите през 2013г. в подобаващ професионален вид и начин.

 

Фолклорна група в с.Здравец

Фолклорна Група в с.Китка

Димитър Стойков

ФГ “Камчийска лилия”  в с.Круша