Кампания – Да възстановим детските площадки в с.Круша

Кампания – Да възстановим детските площадки в с.Круша

От 4 април в с.Круша стартира благородната кампания – Да възстановим детските площадки.

С наближаването на летните дни и идването на все повече малки деца, се налага да се направят отново неподдържаните детски площадки в Парка на Църквата и Южен парк.

ДПДП