24 май – Тържествена литургия и освещаване на детската площадка

24 май – Тържествена литургия и освещаване на детската площадка

На 24 май жителите на с.Круша присъстваха на тържествената литургия на Отец Ясен Шинев, който и освети детската площадка, чието възстановяване започна с дарителските средства от Савина Савова и Юри Стойков.

24.05.2013 004

24.05.2013 007

24.05.2013 005

24.05.2013 010

24.05.2013 011

24.05.2013 012

24.05.2013 013

24.05.2013 018

24.05.2013 017