Участие на с.Круша в Първия събор на Пенсионерите

Участие на с.Круша в Първия събор на Пенсионерите

Пенсионери от с.Круша участваха в организирания от Община Аврен и кмета на Общината Емануил Манолов събор на пенсионерите.  Фолклорна група “Камчийска лилия” изпълни 3 песни,  бурно аплодирани от от крушенската група.

15.06.2013 010

15.06.2013 013

15.06.2013 046

15.06.2013 021

15.06.2013 020

15.06.2013 024

15.06.2013 025

15.06.2013 028

15.06.2013 033

15.06.2013 038

15.06.2013 037

15.06.2013 042

15.06.2013 041

15.06.2013 044

15.06.2013 022

15.06.2013 006

15.06.2013 017