І Събор на Осеновата чешма

І Събор на Осеновата чешма

На 17 август между на Осеновата чешма се състоя 1-вия събор на Осеновата чешма. Гости на тържеството бяха Кмета на Община Аврен Емануил Манолов, зам.кмета Живка Цветкова, кметове и кметски наместници на населени места, Отец Ясен Шинев, Георги Венин от Община Варна Дирекция духовно развитие, жители на с.Китка и с.Круша. Музикално артистичната програма беше съставена от Еда Кунова, фолклорните групи на Китка и Круша и други участници. С кръшни хора и песни под съпровода на акордеониста Димитър Стойков веселието достигна връхна точка към 14 часа и така събора се превърна в едно много приятно изживяване за всички присъстващи. Почерпката и допълнителната украса на осеновата чешма станаха възможни благодарение на много спомоществуватели от двете села, които ще бъдат записани в специалната книга за дарители.

050

002

003

004

005

006

007

009

010

011

014

015

016

017

019

020

021

022

023

024

025

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049