Среща с Енерго-Про в Община Аврен

На 15 октомври в Община Аврен по инициатива на Кмета на Общината Емануил Манолов се проведе среща на всички кметове от общината с ръководството на Енерго-Про. Темата беше предстоящия зимен сезон и мерките, които следва да се вземат от двете страни за нормалното подаване на електроенергия в Общината през зимния сезон и текущи проблеми в осветлението по населените места.