Беседката на Осеновата чешма

Беседката на Осеновата чешма

На 20 ноември беше извършена една от най-сложните операции от инфраструктурата на Осеновата чешма – монтажа на беседката. С помощта на генератора за ток,  осигурен лично от зам.кмета на Общината Боян Георгиев и отличната организация, тежките метални и дървени плоскости бяха пренесени и монтирани с абсолютна точност от доброволната група от с.Круша и с.Китка.

201113 036

201113 001

201113 005

201113 006

201113 007

201113 009

201113 010

201113 011

201113 012

201113 014

201113 015

201113 016

201113 017

201113 018

201113 019

201113 020

201113 021

201113 022

201113 023

201113 026

201113 027

201113 028

201113 029

201113 031

201113 032

201113 033

201113 034