с.Круша на участие на фестивала Аврен пее и танцува

с.Круша на участие на фестивала Аврен пее и танцува

И тази година с.Круша направи своето участие във фестивалите на Авренска община запомнящо се – с изпълненията на ФГ”Камчийска лилия” и специалната етнографска маса на стадиона на Аврен.

9

2