90 години – баба Зафирка!

90 години – баба Зафирка!

На 21 март с.Круша се сдоби с 3-ти 90-толетнк – Зафирка Петкова! На изключително мило тържество в залата на читалището се събраха роднини и жители на селото. Поздравителен адрес от Кмета на Община Аврен Емануил Манолов прочете кметския наместник Юри Стойков. Следваха много танци и приятни емоции, с много пълна трапеза и танци!

elha 005

elha 007

elha 008

elha 010

elha 012

elha 014

elha 016

elha 017

elha 019

elha 026

elha 027

elha 028

elha 029

elha 031

elha 036

elha 038

elha 039

elha 042

elha 044

elha 047

elha 048

elha 051

elha 056

elha 058

elha 059

elha 060

elha 063

elha 064

elha 065

elha 070

elha 072

elha 073

elha 074

elha 075

elha 079

elha 090

elha 080

elha 085

elha 002