Първи граждански брак в с.Круша – 11.11 в 11.11 часа!

На 11.11. в 11 часа и 11 минути в с.Круша сключиха граждански брак Митко Михайлов и Марияна Георгиева. Възрастните хора в селото нямат спомен кога последно се е сключвал граждански брак в селото официално!