80 години на Калчо Калчев

80 години на Калчо Калчев

На 26 януари в залата на Читалището в с.Круша се състоя тържество на юбиляра Калчо Калчев. В затоплената зала и отрупаните с лакомства маси, и с винце и ракия – собствено производство на юбиляря, много жители на Круша и приятели на Калчо прекараха един незабравим ден.