Косене в село Круша

Косене в село Круша

Започна голямото косене в село Круша. С трактора на Пламен Паунов бяха бранувани големите общински площади, Нестор Несторов приведе в много добър вид почти цялата улица трета, Енчо Михайлов изгори събраните клони от предната бригада. Запланувано е още косене на гробището и по главната улица на селото от Красимир Гюрецов.