Бригада за почистване на главната улица

Бригада за почистване на главната улица

Читалищното настоятелство организира почистване главната улица на село Круша.

Благодарност на всички, които се включиха в експресно органинизираната бригада!