Възстановяване на паметника в с.Круша

Възстановяване на паметника в с.Круша

Днес, 08 юли 2012г. Коста Малев започна работа

по възстановяване на надписа на паметника в с.Круша.