Администрация / Контакти

Кметско наместничество с. Круша

Кметски наместник: Недко Минчев

Служебен телефон: 05105 53 50;

Мобилен телефон: 0894 663 029;

Електронна поща: [email protected]

Video Channel: http://www.youtube.com/user/selokrusha

Допълнителни контакти

СПЕШНИ СЛУЧАИ (ПОЛИЦИЯ, ПОЖАРНА, БЪРЗА ПОМОЩ) – 112

Клуб на пенсионера – Ангел Хаджиилиев – 0888 574 955;

Читалище – Мариана Вичева – секретар – 0882 377 215;

Читалище – Тодор Харбалиев – Председател;

Църковно настоятелство – отец Ясен Шинев – 0888 963 087;

Личен лекар – д-р Радослав Тенев – 0888 055 592;

РПУ – 052 370 025; 0898 733 292;

ВиК

с. Китка – 0878 201 889;

Ловна дружинка

Тодор Харбалиев;

ІV РПУ

гр.Варна – 052 370 025;

Енергоснабдяване – 0700 16 161;

Пощенска станция

с. Равна гора – 05105 56 50;

Община Аврен

Канцелария на кмета – 05106 2226;

Дежурен (24 часа) – 05106 2250;

Полиция – 05106 2268;

Социални грижи – 05106 2478; 05106 2731;

Телефонен указател на Община Аврен