Дарения

Поради големия брой дарения, направени в периода 2011-2019г., разнородния им характер и открити впоследствие списъци на дарения преди 2011г., наличната писмена информация ще бъде оформена и съхранена съгласно действащите нормативни актове на РБ и по подходящ начин предоставена публично юни-юли 2019г.

Кметството на с. Круша и Читалищните настоятелства в посочения период изказват благодарност на всички дарители и им декларират, че тяхното добро дело ще бъде запазено, за да служи за пример на идните поколения.

Обособени дарителски кампании