История

Наличната писмена документация за историята на селото е сравнително малко, но в момента тече проучване в Държавния Архив. Известни са следните факти:

  •  С Указ N 36 от 1906 г. XIII Народното събрание взема решение село Дюлгер да бъде преименувано в село Круша. Заповедта е подписана лично от цар Фердинанд и е обнародвана в Държавен вестник на 6 февруари 1906 г.

  • С Указ N 36 на цар Борис III, обнародван в Държавен вестник  на 27 април 1922 г., селото е преместено на сегашното си място.

  • През 1923 г. отваря врати училището “Христо Ботев”.