Мраморната плоча за Чешмата

Мраморната плоча за Чешмата

Днес пристигна и изработената от Коста Малев мраморна
плоча, която ще бъде монтирана на Чешмата
между с.Китка и с.Круша