Очакъляване на улици в с.Круша

Очакъляване на улици в с.Круша

Започна очакъляването на улиците в Община Аврен. Днес в с.Круша пристигнаха първите 4 камиона с хубав чакъл, в резултат на което 2 улици от селото придобиха нов облик и добра проходимост.