Тържествен водосвет на Осеновата чешма

Тържествен водосвет на Осеновата чешма

Днес 17.08.2012г. в присъствието на кмета на Община Аврен – Емануил Манолов, зам.кмета Боян Георгиев, председателя на Общинския съвет на ОА – Марин Черкезов, кмета на с.Бенковски – Емел Юзбеева, кметските наместници на с.Китка – Димитричка Стойкова, на с.Круша – Юри Стойков, на с.Садово – Здравка Николова, на с.Болярци – Мариана Димитрова, жители и гости от Авренска община, Отец Ясен Шинев извърши тържествен водосвет на новопостроената Осенова Чешма. Стихотворения за чешмата изпълниха Александър Александров, Ани Владимирова и Пламена Петкова. Песни изпяха Гергана Владимирова и Фолклорна група при с.Китка “Горска китка”. След това присъстващите зачетоха рибния курбан и трапезата, подготвена от жителите на двете села – Китка и Круша.