Празник на Аврен септември 2012г.

Празник на Аврен септември 2012г.

С.Круша взе участие в Празника на Аврен, като остави трайна следа със представената от него експозиция и отличното представяне на фолклорната група “Камчийска лилия”.

ФГ Камчийска лилия с.Круша на празника на Аврен 2012г.