Честване на Международния ден на възрастните хора в с.Круша

Честване на Международния ден на възрастните хора в с.Круша

Пенсионерите от с.Круша посрещнаха на маса Международния ден на възрастните хора и приветствения поздравителен адрес от кмета на Община Аврен г-н Емануил Манолов.