Малък коктейл за 24 май и брануване на гробищата и в селото!

Малък коктейл за 24 май и брануване на гробищата и в селото!

На светлия празник много жители на Круша

дойдоха в Читалището, където на празничен коктейл отбелязаха светлата дата.
В същото време младия крушенец Пламен Жеков бранува със собствения си трактор голямата общинска поляна и гробището на селото, с което допринесе много за приятната визия на с.Круша.