8-ми март в с.Круша

8-ми март в с.Круша

Както подобава, на този празник жените от село Круша се бяха приготвили с вкусни гозби и пълна маса с вкусотии. По една роза на всяка от тях поднесоха Кмета на Общината Емануил Манолов и зам.кмета Боян Георгиев.