Почистване на главната улица – бурдюрите!

Почистване на главната улица – бурдюрите!

Днес се проведе поредната бригада за почистване на главната улица. С благодарност на Ангел Хаджиилиев, Йордан Желязков, Георги Георгиев, Съби Събев, Ангел Методиев, Антон Фажев, Енчо Михайлов. В същото време секретарят на читалището Мариана Вичева и Стоянка Зафирова започнаха ремонта на библиотеката с изнасянето на книгите.