Българско знаме на Войнишкия паметник

Българско знаме на Войнишкия паметник

На 5 ноември с помощта на добри хора беше поставен пилон с българското знаме на Войнишкия паметник.