Новите камиони за сметоизвозване на Община Аврен

Новите камиони за сметоизвозване на Община Аврен

Започна сметоизвозването с новозакупените от Община Аврен камиони, с цел подобряване качеството на услугата на гражданите.