Озеленители в с. Круша

Озеленители в с. Круша

От 01 до 09 август, групата озеленители от Община Аврен почистиха гламната улица, гробището и църковния парк на селото!