Поставяне на стълбове за осветление в началото на селото

Поставяне на стълбове за осветление в началото на селото

В края на месец юни беше организирано поставяне на стълбове за лампи в началото на село Круша.