БНР в село Круша!

БНР в село Круша!

С благодарност към Зорка Мирчева – музикален редактор в БНР, Програма Христо Ботев,
която промени пътя на нейните колеги Валери Леков и Елена Кортел и ги изпрати в
село Круша. За близо три часа от своето гостуване, те бяха посрещнати от кметския наместник,
който им разказа историята на селото, неговото настояще и планове за развитие. Валери Леков обърна голямо внимание на дейността на НЧ “ПРОБУДА 2010”, където секретарят на читалището и
художествения ръководител на Фолклорна група “Камчийска лилия” разказаха за техните успехи в годините,
след което изпяха няколко песни. Направен беше запис, който ще бъде излъчен по Радио София. Елена Кортел
се срещна с млади и не толкова млади жители на селото, които споделиха тръпката да живееш и работиш в село Круша. На изпроводяк те получиха подарък – компакт диска на ФГ “Камчийска лилия” и пиха вода от Осеновата чешма.